Ældrerådet

Ældrerådet i Tønder Kommune. Bagest fra venstre ses: Clara Christensen, Ester Brodersen, Rita Westergaard, Ove Christiansen, Edith  Bruhn Andersen, Svend Stidsen og Broder Brodersen.
Forrest fra venstre: Grethe Grønfeldt, Inger Lis Andresen, Verner Bruhn, Karl-Uwe Berdiin, Gunnar Jensen og Niels H. Andersen.


Ældrerådet i Tønder Kommune er valgt den 21. november 2017 for en fire-årig periode, dvs. fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Rådet består af 13 medlemmerne med præsentanter fra de seks tidligere kommuner. Medlemmerne er: 

Bredebro:
Ester Brodersen
Gunnar Jensen

Højer:
Clara Christensen
Grethe Grønfeldt

Løgumkloster:
Svend Stidsen
Karl-Uwe Berdiin

Nørre-Rangstrup:
Niels H. Andersen
Verner Bruhn

Skærbæk:
Ove Christiansen
Rita Westergaard

Tønder:
Inger Lis Andresen
Edith Bruhn Andersen
Broder Brodersen

Rådet har den 4. december 2017 konstitueret sig sådan:

Formand: Inger Lis Andresen
Næstformand: Niels H. Andersen

Forretningsudvalg: Inger Lis Andresen, Niels H. Andersen og Ove Christiansen. 

Vedtægter for Ældrerådet

Der er valg til Ældrerådet næste gang i 2021 samtidig med valg til kommunalbestyrelse og regionsråd.

Siden er opdateret:
02.01.2018